humana imunizacija ili vakcinizam milan roganovic vladimir dimitrijevicDa li je zdravlje pravo ili obaveza

Zbornik priredili: Primarijus dr Milan Roganović i dr Vladimir Dimitrijević

Da se unapred razumemo: ovo nije knjiga protiv vakcinisanja. Takođe, u njoj niko ne kaže šta da se radi: hoće li se neko vakcinisati ili neće, zavisi samo od njega.

Vakcine su civilizacijska tekovina, ako su zasnovane na pouzdanim metodama izrade i ako je njihova primena utemeljena na poverenju građana. Ali, danas se, između ostalog, nude vakcine protiv korone koje nisu dovoljno istražene i u koje građani nemaju dovoljno poverenja. Ni kod nas, ni u svetu.

Ovo je knjiga koja postavlja pitanje prava na izbor između humane imunizacije i nasilnog špricanja u doba koronokratije koja najavljuje tzv. „veliki reset“. O čemu je reč?

Da li ste znali da su, posle Drugog svetskog rata, Jugoslovensku decu od bezazlelnog gljivičnog oboljenja, zvanog kosopasica, lečili radioaktivnim zračenjem, zbog čega je ogroman broj te dece kasnije, kad su odrasli, dobio tumore i umro pre vremena? Ne verujete? Ko ne veruje – neka čita kako je mikoza glave „lečena“ radijacijom: „Nakon Drugog svetskog rata u Jugoslaviji je, zbog nemaštine i loših higijenskih uslova – naročito u kolektivnim smeštajima i ruralnim predelima – od mikoze oboleo veliki broj dece. Vlada je imenovala poseban odbor, koji je na sastanku u Zagrebu 1949. proglasio epidemiju i započeo aktivnosti na lečenju obolelih. Pretpostavlja se da je u ovom periodu posle rata, a do početka organizovane kampanje suzbijanja kosopasice na ovaj način lečeno oko 20.000 ljudi. Već 1950. masovna kampanja je nastavljena uz pomoć Unicefa, koji je obezbedio finansijska sredstva, opremu i logistiku za kampanju vođenu sve do pronalaska “grizeofulvina” 1959. godine./.../ Mali pacijenti su često nevoljno i uz plač odvajani od porodice i odvoženi u specijalizovane bolnice, kojih je u Srbiji bilo pet – u Beogradu, Nišu, Šapcu, Novom Pazaru i Peći./.../

 

Preuzmi knjigu (Download  PDF 1,8MB)


CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd
614.47(082)
316.64:614.47(082)
HUMANA imunizacija ili vakcinacizam : da li je zdravlje pravo ili obaveza / zbornik priredili Milan
Roganović, Vladimir Dimitrijević. - Čačak :
V. Dimitrijević, 2021 (Beograd : Dobrotoljublje). - 148 str. ; 20 cm
Tiraž 100. - Bibliografske reference uz radove. - Bibliografija uz većinu radova.
ISBN 978-86-900924-4-4
a) Vakcinacija -- Zbornici
COBISS.SR-ID 44261385