vladimir umeljic knjiga balkanski gambit vatikana

SRBI I NJIHOV IDENTITET

Ruski naučnik i putopisac, Aleksandar Hiljferding, koji je sredinom 19. veka boravio u Bosni, zapisao je: “Srbin pravoslavni gde god živeo: u Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, Ugarskoj, Srpskoj kneževini, ima pored Crkve jednu veliku otadžbinu: Srpsku zemlju, koja je, istina, podeljena među mnogim vladavinama, no koja ipak postoji idealno kao zemlja jednog istog pravoslavnog naroda.

 

On ima svoje predanje, zna za srpskog svetitelja Savu, za srpskog cara Dušana, za srpskog mučenika Lazara, za srpskog viteza Marka Kraljevića. Njegov sadašnji život je povezan sa narodnim tlom i sa pređašnjim životom. Srbin katolik odriče sve srpsko, pošto je pravoslavno, i ne zna za srpsku otadžbinu i srpsku prošlost. Kod njega postoji samo uža provnicijalna domovina; on sebe naziva Bosancem, Hercegovcem, Dalmatincem, Slavoncem, prema oblasti gde se rodio. On svoj jezik ne zove srpskim, nego bosanskim, dalmatinskim, slavonskim, itd. Ako on želi uopštiti pojam o tom jeziku, naziva ga naškim jezikom. No koji je to „naški“ jezik, on to ne ume da kaže. On zato ne zna da taj jezik nazove svojim pravim imenom, jer on sam nema opštu otadžbinu, opšte narodno ime. Van svoje uže oblasti u njega je samo jedna otadžbina: Rimokatolička crkva“. Zato je Vatikanu kasnije bilo tako lako da od Srba katolika načini Hrvate. Najcrnji ustaški zločinci iz Drugog svetskog rata (od Pavelića, preko Artukovića, do Luburića) bili su potomci pokatoličenih Srba, pretvorenih u Hrvate.
GDE SU NESTALI TOLIKI SRBI?

Nova knjiga Vladimira Umeljića, uglednog srbskog genocidologa i tvorca teorije definicionizma - istraživanja o vlasti nad pojmovima kao osnovnoj vrsti vlasti, „Balkanski gambit Vatikana“ (Katena Mundi, Beograd, 2018), bavi se upravo ovom bitnom istorijskom temom – kako su Srbi katolici postali Hrvati. Naučno obrazloženje Umeljićevo proističe iz analize verifikovanih, primarnih istorijskih izvora i temelji se na činjenici da se samo u periodu između 1846. i 1941. srpsko stanovništvo zapadno od Drine smanjilo za približno 2.000.000 ljudi, a hrvatsko povećalo za približno isti broj.

U njoj se, podrobno i utemeljeno, odgovara na pitanja kakvo je ono o pokatoličavanju Srba u Srednjem veku i kasnije, na se teritorijama nastanjenim pravoslavnim Srbima koje su držali Mlečani i Habzburzi.

SLUČAJ DUBROVNIKA

Jedno od najvažnijih poglavlja Umeljićeve knjige tiče se Dubrovnika. Hrvat Gulisav u Držićevom „Dundu Maroju“ nije „našijenac“, on je iz daleka, jezik dokumenata Dubrovačke republike je latinski i srpski, a dubrovački gospari su se, u 19. veku, svi izjašnjavali kao Srbi rimokatolici. Vladimir Umeljić, podrobno se baveći ovom temom, ističe:“Austrijski nadvojvoda Ludvig Salvator je tada naime putovao po Dalmaciji i zale đu Jadranskog mora, i svoj etnografski interes izrazio slikajući narodne nošnje, na koje je permanentno naila zio u ovim krajevi-ma. Radilo se o Srpkinjama i Srbima iz Imotskog, Doljana, sliva Neretve, Orebića, sa ostrva Paga, iz Karlobaga, Sinja, Knina, Vrlike, Metkovića, Splita i Kaštela, Zadra, Dubrovnika, itd., kao i iz Crne Gore. On je to ugra dio u knjigu sa 45 lito grafija u boji, koja je izašla u Pragu 1870–1878. godi ne. Komentar ovog dela gla si: „Nijedan narod na zemljinoj kugli ne može se ponositi posedovanjem nošnji sa tako lepim formama i farbama, kao što su to Južni Sloveni (...) Među južnoslovenskim plemenima, koji se rasprostiru u velikim oblastima, ne postoji međutim nijedno koje pokazuje tako bogatu raznovrsnost svojih nošnji, kao što je to srp- ski narod, koji nastanju je čitavu Jadransku obalu od Rijeke do severne granice Albanije“. To je vredno etnografsko svedočanstvo, koje upotpunju je nalaze istorijske nauke, komparativ ne lingvisti- ke, kartografije i hronologije crkvenog razvoja i sukoba u ovim delovima Balkanskog poluostrva.“

Umeljić dodaje: “I, što je još važni je pita nje za utvrđiva nje istorijske istine – zašto nije naveo da to nisu bili Srbi, već da su Hrvati bili ti, koji „nastanjuju čitavu Jadransku obalu od Rije- ke do severne granice Albanije“?“

BORBENI RIMOKATOLICIZAM KAO OSNOVA HRVATSTVA

Umeljićeve analize i pitanja koja postavlja dragoceni su. Iako neki pokušavaju da Vatikan „rasterete“ od ustaškog nasleđa (zarad dobrih „ekumenskih“ odnosa), mi i danas vidimo da se hrvatski NDH identitet zasniva na snažnom poistovećenju Pavelićeve monstrum-države sa borbenim rimokatolicizmom.

Hrvatstvo je, u stvari, borbeni rimokatolicizam, koji je Vatikan uobličio da bi prodro na Istok. Prvi svehrvatski katolički kongres (3–5. septembra 1900) održan u Zagrebu, postao je polazna tačka u organizaciono-ideološkom oblikovanju hrvatskog katolicizma i dobio je kako među savremenicima, tako i među potonjim istraživačima, sakramentalnu karakteristiku stvaranja „klerikalnog programa za čitav 20. vek“. Zasedanja prvog svehrvatskog katoličkog kongresa otvorena su 3. septembra 1900. u Zagrebu u zgradi hrvatskog društva „Soko“. Prvom svečanom zasedanju kongresa prisustvovalo je 5.000 ljudi.

Na zasedanju prve sekcije drugog dana rada kongresa glavni događaj je bio istup bosanskog nadbiskupa Josipa Štadlera sa dve osnovne postavke: neophodnost zaštite vere i doma. Štadler je predočio: savremeni Hrvati katolici su naslednici „stare Hrvatske“, u kojoj su preci Hrvata, sa besprimernim samopožrtvovanjem, hrabro i neustrašivo, licem u lice sretali osvajače, i u toj borbi njihova vera u Boga i svoju ispravnost samo je jačala i kalila se. Štadler je tvrdio: „Naša obaveza je da, radi potomaka, sačuvamo svetinje otadžbine i vere, tako da bi Hrvatska, koju je među ostalim narodima uvek odlikovala ljubav prema otadžbini i veri, i dalje ostala takva… Mi smo – Hrvati i katolici, i hoćemo to da budemo… Sada, prilikom ovog susreta, pred celim svetom izjavljujemo: mi smo – Hrvati, mi smo – (koliko god bi neko to hteo da nam oduzme) – katolici. Mi smo i jedno i drugo. Sada je naš zadatak da svoja prava i dužnosti postavimo na čvrste, jasne osnove.“ Štadler se pozivao na istorijsko nasleđe „stare Hrvatske“, u kojoj je „vera otaca bila za Hrvate sveti štit i najuzvišeniji zadatak.

Sve je to, na kraju, našlo izraza u NDH. Duhovni otac ove tvorevine, Alojzije Stepinac, nadbiskup i kardinal, proglađen je od strane Vatikana blaženim 1998. godine. Vladimir Umeljić neodustajno svedoči o ovoj sramoti, maskiranoj u hrišćanstvo. Zato vredi čitati njegovu novu knjigu.

Broj pregleda članaka
3283554

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 330 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА