dr vladimir dimitrijevic web

U TOM LUDILU IMA SISTEMA
 
U svom veoma uputnom tekstu „Da li je američki haos dekadencija ili plan“, Aleksandar Pavić nas je podsetio na razmišljanja američkog nezavisnog novinara Majka Vitnija:„Da li zaista mislite da su svi ovi ludi i neviđeni događaji u poslednjih nekoliko godina – poput afere Rašagejt, Trampovog opoziva, nereda pod firmom ‘Crni životi su važni’, fijaska od 6. januara (odnosno upada Trampovih pristalica u zgradu Kongresa u sklopu protesta protiv izborne krađe), kovid histerije, zatvaranja, obavezne vakcinacije, cenzure koju sprovodi vlada, sumnjivih predsedničkih izbora, paljenja fabrika za preradu hrane, iskakanja vozova iz šina, napada na električnu mrežu, trans predstava za školsku decu, manijakalnog fokusa na rodna pitanja i spektakularnih javnih suđenja – samo slučajni incidenti koji se dešavaju spontano tokom perioda velikih društvenih promena? Ili mislite da doživljavamo tajno orkestriranu operaciju (psi-ops) koju sprovode državni agenti koji deluju u ime svojih elitnih dobrotvora?“(1)
 
To jest, ono što se zbiva pred našim očima je serija šokova koja treba da dovede do određenog cilja, sasvim u skladu sa „doktrinom šoka“, koju opisuje Naomi Klajn.
 
VELIKA BELA LOŽA DIKTIRA
 
Ili, ako idemo dublje, zar takav sled događaja ne piše, veoma sažeto,  na zastavi 33. stepena masonerije:“Ordo ab chao?“ Prvo napraviš haos, a onda zavodiš red. Svoj, naravno.

 Vrh masonerije odlično zna šta radi, kao što su Broz i Kardelj odlično znali šta rade, a sitne ribe iz loža i ložica su kao nekadašnji članovi SKJ: oni su se učlanili radi neke koristi ( recimo, u SFRJ, da dobiju stančić ili šefovsko mesto u firmi ).  Obični masoni su to postali uglavnom iz krajnje materijalističkih pobuda ( veze, vezice, biznis ), ali vrh zna kuda ide: uostalom, čuveni masonski mističar, Viljem Vilmshrst u klasičnoj knjizi o masonskim inicijacijama kaže da slobodnim zidarima u krajnjoj instanci upravlja Velika Bela Loža čiji su pripadnici „čisti duhovi“.(2)

 
Ili, kako bi to  rekli ruski okultisti, Nikolaj i Jelena Rerih – ovim procesima rukovode „mahatme“, koje su, uzgred budi rečeno, oduševljeno pozdravile pokolj pravoslavnih ruskih hrišćana imenovan kao „Velika oktobarska revolucija“. Godine 1926, duhovi – mahatme sa Tibeta uputili su poslanicu bračnom paru Rerih, u kojoj su hvalili boljševike na sav glas:„Na Himalajima mi znamo sve što činite. Vi ste ukinuli Crkvu, koja je postala rasadnik laži i sujeverja. Vi ste uništili tamnicu vaspitanja. Vi ste uništili porodicu licemerja. Vi ste spalili vojsku robova. Vi ste zgromili paukove samoživosti. Vi ste zatvorili vrata noćnim prikazama. Vi ste izbavili zemlju od izdajnika punih para. Vi ste priznali, da religija jeste učenje o sveobuhvatnosti materije. Vi ste priznali ništavnost lične svojine. Vi ste predvideli evoluciju društva. Vi ste ukazali na značaj spoznaje. Vi ste se poklonili pred lepotom. Vi ste podarili deci svu moć Kosmosa. Vi ste otvorili prozore dvoraca. Vi ste uvideli neodložnost ustrojenja domova Sveopšteg Dobra. Mi smo zaustavili ustanak u Indiji, kad je on bio prevremen, takođe smo priznali pravo vreme vašega pokreta i šaljemo vam svu pomoć, potvrđujući jedinstvo Azije! Mi znamo, mnogi poduhvati izvršiće se u godini 28-31-36. Pozdrav vama, koji tražite Sveopšte Dobro!“ Zajedno sa poslanicom bio je predan sandučić sa himalajskom zemljom, i zapis „Za grob brata našega Mahatme Lenjina“.(3)
 
Savremenom okultnom pokretu Nju Ejdža, iza koga stoji svetska oligarhija ( tzv. „duboka država“, to jest, kako Srbi kažu, „vlada u senci“), prethodili su teosofija i antroposofija, čiji „mudraci“ su veličali – a koga bi drugog? – samog Lucifera kao „prosvetitelja čovečanstva“.
 
VELIČANJE LUCIFERA
 
Jelena Blavacka je, recimo, pisala:„Oni koji su se pobunili pojavljuju se kao naši spasitelji“. „Lucifer – duh nosilac ozarenja i slobode misli metaforično se pojavljuje kao svetionik koji čoveka vodi i pomaže mu da pronađe svoj put kroz litice i sprudove života“. „Sada je dokazano da se satana ili crveni vatreni Drakon i Lucifer nalazi u nama: to je naš um, naš kušač i iskupitelj, naš razumni oslobodilac i spasitelj od čistog animalizma. Bez tog životvornog duha ne bi postojala razlika između čoveka i zveri“. Rudolf Štajner nastavlja:„Mi takođe vidimo da je sa luciferijanskim uticajem čovek postao nezavisan od izvesnih sila kojima se ranije bezvoljno predavao. Od sada je mogao samostalno donositi odluke. Sloboda je rezultat tog uticaja“.Tu je i Jelena Rerih:„Teosofi ne poštuju satanu, tu tvorevinu ljudske gluposti, nego predstavnike Velikog uma, koji su izveli čoveka iz njegovog nesvesnog životinjskog stanja zbog koga, možda, mogu žaliti dosetljivi interpretatori legende o đavolu – kušaču, ali ne i oni koji su spoznali veličinu svesti i slobodne volje, koje nas približavaju odrazu Božanskog načela u nama u svoj njegovoj raznolikosti“.(4)
 
Blavacka je osnovala teosofiju, a Rudolf Štajner antroposofiju, dok je Jelena Rerih tvorac „agni – joge“.
 
RELIGIJA NOVOG DOBA
 
Ruski hrišćanski mislioci, Aleksejev i Grigorjev, u svojoj studiji o budućoj religiji Novo doba, još u poslednjoj deceniji prošlog veka zapisali su:“Rađanje nove religije koja bi mogla da izmeni svest čoveka je, po mišljenju mnogih, jedina šansa za opstanak civilizacije. U vezi s ovim treba obratiti pažnju na to da se poslednjih decenija formirao pokret koji pretenduje na ulogu takve religije. Taj pokret koji je dobio naziv „Nju ejdž” („Novo doba”) je zasnovan na dalekoistočnom misticizmu i nudi shvatanje budućnosti koje je antipod hrišćanskom. Njegovi simboli su Vodolija i duga. Oslanjajući se na astrološke prognoze njuejdžeri govore o bliskom kraju epohe Ribe koja je bila u znaku uticaja hrišćanske Crkve i o dolasku epohe Vodolije. Oni očekuju u bliskoj budućnosti duhovni preobražaj čovečanstva. Po mišljenju mnogih proroka „Nju ejdža”, to će ostvariti „Spasitelj” – koji će izražavati volju natprirodnog sveta. On će izvesti civilizaciju iz stanja globalne krize i probuditi skrivene duhovne snage ljudi. U tarotu znak Vodolije simbolizuje ljudskog genija. Epoha koja će doći na planetu u tom znaku će biti doba nezapamćenog procvata čovečanstva. Ono će se objediniti oko nove svetske religije koju će doneti „Spasitelj” i u čijoj će osnovi biti klanjanje njemu kao Bogu.
 
Dakle, shvatanje „Nju ejdža” je konačni produkt okultno-mističke tradicije i koncentriše u sebi svo iskustvo čovečanstva u ovoj sferi. Ali ima li osnove za tvrdnju da će upravo ta tradicija da posluži kao izvor za formiranje religije antihrista? Da bismo dali odgovor na ovo pitanje treba pre svega da se obratimo Pismu. U Bibliji se spominju dva osnovna oblika lažnih religija: paganstvo koje je u skrivenom obliku u stvari klanjanje duhovima zla (5 Mojs. 32, 17, Ps. 106, 37, 1 Kor. 10, 20) i stavljanje čoveka na mesto Boga (Postanje, 3, 5, 2 Sol. 2, 4). Upravo od pokušaja čoveka da postane bog je i počela zemaljska istorija – đavo je obećao ljudima da će okusivši sa drveta poznanja dobra i zla postati bogovi. Pokušajem dostizanja neba građenjem Vavilonske kule počela je i poslepotopna civilizacija (Postanje, 11, 4). Religija obogotvorenja čoveka će biti ta koja će završiti ljudsku istoriju (2 Sol. 2, 4, Otk. 13–22 gl.).
 
Ova religija neće morati da odriče Boga, ali će shvatanje Njegove prirode biti takvo da će se čovek pokloniti sebi samom. Tom cilju odgovara samo predstava o Bogu kao o bezličnom duhu. Čovek ga može koncentrisati u sebi i na taj način postati jedina božanska ličnost u vasioni.“(5)
 
Ali, kakve ovo veze ima sa „doktrinom šoka“ i sadašnjim krvoprolićem?
 
Naravno da ima. Svetski satanisti odavo čeznu za opštim krvoprolićem koje će im dati pobedu nad čovečanstvom i doneti Nju Ejdž. Setimo se najpoznatijeg od njih, Alistera Kroulija.
 
OSTRVO OKULTIZMA
 
Velika Britanija je stolećima poznata po korišćenju okultista i crnih magova u sistemu svoje špijunaže, jednom od najmoćnijih na svetu. Majkl Hauard, jedan od izučavalaca ovog fenomena, smatra  da to nije slučajno, jer i okultisti, kao i agenti obaveštajnih službi, koriste tajne kodove i simbole,baveći se aktivnostima daleko od očiju javnosti. Osnivač britanske tajne službe u doba kraljice Elizabete Prve, ser Frensis Volsingam, koji je vodio žestoku borbu protiv britanskih rimokatolika, u mladosti je pažljivo izučio rad venecijanske obaveštajne mreže, u o vreme najmoćnije u Evropi. Volsingam je, u svojim aktivnostima, naročito koristio čuvenog maga i dvorskog astrologa, Džona Dija. Tvorac takozvane „enohijanske“ azbuke, koju su mu, navodno, „otkrili anđeli“, Di je svoj okultni alfabet upotrebljavao na samo za rituale koje je upražnjavao, nego i za šifrovanje tajnih poruka. Takođe, on je, poznat kao astrolog i mag, putovao širom Evrope i dostavljao potrebne informacije Volsingamu. Uoči napada španske armade na Englesku, Di je vodio i psihološki rat – tvrdio je da će brodovi Španaca biti potopljeni u strašnoj oluji ( što se i desilo, pri čemu je pobeda Engleske pripisivana, između ostalog, i njenoj magijskoj moći. ) (6)
 
Di je za svoju zemlju obavljao špijunažu na dvoru magijom obuzetog češkog vladara Rudolfa Drugog:“Među gostima Rudolfa Drugog bio je i Džon Di, engleski matematičar, geograf, astronom, astrolog, okultista, vlasnik najveće biblioteke u Engleskoj, poznavalac mehanike, kartografije i navigacije, algebre, alhemije i kabale. Di je upoznao samoproglašenog medijuma Edvarda Talbota (kasnije Edvard Keli) koji će mu pomoći da napravi novi magijski alfabet. Od tog vremena Di je potpuno zanemario druga zanimanja i posvetio se isključivo alhemijskim i okultnim naukama. Proricanje budućnosti iz kristala i prizivanje duhova koje su Džon Di i Edvard Keli praktikovali, bilo je suviše i za tolerantnog cara Rudolfa koji im je, pod pritiskom rimskog pape, otkazao gostoprimstvo.“(7)
 
Di je, kao što rekosmo, jedan od osnivača britanske obaveštajne službe.
 
KLUBOVI PAKLENOG OGNJA
 
U 18. veku, britanska obaveštajna mreža koristila je usluge ser Frensisa Dašvuda, koji je, tokom svojih mladalačkih putovanja, bio posvećen u jednu francusku masonsku ložu. Snažno antikatolički nastrojen ( u Italiji je prekinuo jednu misu i vređao papu ), on je u rodnoj zemlji osnovao tzv. „Klubove paklenog ognja“, u kojima su, između ostalog, upražnjavane orgije sa ženama maskiranim u rimokatoličke časne sestre. Dašvud je obnavljao Eleusinske misterije, što je, pre neku godinu, priznao  njegov potomak, takođe ser Frensis Dašvud. Mnogi ugledni plemići bili su članovi ove družine – među njima, i sin nadbiskupa kenetrberijskog,  gradonačelnik Londona, kao i poznati lord Sendvič. Dašvud je mnoge od njih regrutovao da budu obaveštajci Velike Britanije. Jedan od članova Kluba paklenog ognja bio je niko drugi do Bendžamin Frenklin, za koga postoje indicije da je bio britanski čovek među američkim revolucionarima. Dašvud je putovao po Evropi – u Italiji je špijunirao sledbenike svrgnute dinastije Stjuart, a u Rusiji carski dvor. (6)
 
KROULI U AMERICI
 
Godine 2002, Bi Bi Si je napravio veliko istraživanje o stotinu najuticajnijih Britanaca u istoriji. Crni mag i satanista Alister Krouli, tvorac izreke „Čini ono što hoćeš i neka ti to bude jedini zakon“, bio je na 73. mestu. Slučajno? Naravno da nije. A evo i dokaza.
 
Ričard Spens, profesor istorije na Univerzitetu Ajdaho u SAD  ( naročito zainteresovan za istoriju špijunaže – pisao je knjige o Sidniju Reliju i ruskom teroristi Borisu Savinkovu ), autor je knjige „Tajni agnet 666/ Alister Krouli, britanska obaveštajna služba i okultizam“. Spens je studiju o satanisti čija je parola bila „Čini ono što hoćeš i neka ti to bude jedini zakon“ načinio na osnovu istraživanja u britanskim, francuskim, italijanskim i američkim arhivama.(8)
 
Kada je, za vreme Prvog svetskog rata, odbijen od službe u engleskoj vojsci, Krouli je otišao na teritoriju SAD, i tamo se uključio u rad nemačkog propagandog časopisa „Otadžbina“, iza koga je stajao Georg Virek. Kroulijevi tekstovi bili su sumanuta propaganda nemačkog natčoveštva, toliko prenaglašeni i neobjektivni da nisu imali nekog ozbiljnijeg efekta na američko javno mnenje. Kasnije je sam Krouli priznao da je namerno pisao takve tekstove, po zadatku engleske obaveštajne službe; cilj je bio da se obesmisli prava nemačka propaganda u Americi, kao i da se izvrši uticaj na vrhove nemačke vojske da budu što radikalniji u svojim ratnim operacijama. On je podržao i nemačko potapanje britanskog broda „Luzitanija“, kada je poginulo 1198 ljudi. Ovaj čin je uvukao SAD u Prvi svetski rat, sasvim u skladu sa idejama admirala Hola, šefa obaveštajne službe Britanske mornarice. Spens je podatke o Krouliju kao britanskom agentu otkrio u deklasifikovanim dokumentima Obaveštajnog odeljenja američke vojske iz Prvog svetskog rata.
 
ZAŠTO SU GA ANGAŽOVALI
 
Zašto je obaveštajna služba tako moćne države angažovala ovog mračnog tipa za svoje poslove? Spens smatra da je razlog krajnje jednostavan -javno mnenje Engleske smatralo  je Kroulija potpuno lišenim ugleda i zlikovcem,  pa baš to što niko nikad ne bi ni pomislio da će Kruna koristiti takvog tipa za svoje interese, bila mu je nabolja preporuka. Krouli je Britaniji bio koristan jer je imao veliki uticaj na ljude, pre svega one iz viših krugova i inteligenciju. Umeo je da utiče i da hipnotiše, a koristio je droge. Za vreme Prvog svetskog rata, u Njujorku je svojim poznanicima u hranu sipao meskalin izvučen iz pejotla, a zatim je vodio beleške o njihovom ponašanju. Kasnije su obaveštajne službe masovno upotrebljavale meskalin za uticaj na ljude i promene njihovog ponašanja.
 
Po Spensu, Kroulija je Engleska koristila i za ometanje oslobodilačkih pokreta Irske i Indije, za kontakte među angloameričkim sledbenicima Kominterne, ali i za špijunažu među nemačkim okultistima bliskim nacističkom pokretu. Kroulijev seksomagijski  Red istočnih hramovnika ( OTO ), imao je niz svojih loža u Nemačkoj, a mnogi njegovi članovi pridružili su se Hitleru. „Velika zver 666“, kako je Krouli sebe zvao, kasnije je govorio:“Pre nego što je Hitler bio, ja jesam“.      Zato je engleska obaveštajna služba koristila njegove usluge i u Drugom svetskom ratu.
 
A EVO I DŽEMSA BONDA
 
Jan Fleming, pisac romana o Džemsu Bondu, za vreme Drugog svetskog rata, bavio se, gle čuda, obaveštajnim radom – bio je pomoćnik šefa obaveštajne službe Britanske mornarice. Zainteresovan za okultizam i astrologiju, Fleming se družio sa Kroulijem. Fleming je, zarad postizanja propagandnih ciljeva i saznavanja planova Hitlera i njegovog okruženja, osmislio plan da se neko blizak fireru domami na teritoriju Engleske i upotrebi za te svrhe. Najbolji kandidat za „ovcu“ bio je čovek veoma blizak vođi Trećeg rajha, Rudolf Hes, obuzet magijom i astrologijom, ali i čovek koji je verovao da su Britanci i Nemci viša rasa, koja zajedno treba da vlada svetom. Fleming je, u tu svrhu, obnovio „uspavanu“ organizaciju „Veza“, koju je osnovao ser Bari Domvil, admiral i bivši šef mornaričke obaveštajne službe, uhapšen 1940. zbog sumnje da sprema puč u Engleskoj. Njegov prijatelj, i jedan od najpoznatijih sledbenika Alistera Kroulija, član Britanske fašističke unije ser Osvalda Mouzlija, čovek koji je  lično čestitao 50. rođendan Hitleru,bio je general – major DŽ.F.S.“Boni“ Fuler, strateg prve tenkovske bitke u Prvom svetskom ratu, i tvorac ideje „blickriga“, koju je Vermaht od 1939. tako uspešno koristio. ( Zanimljivo je da on, za razliku od Domvila i Mouzlija, nije bio hapšen od strane britanskih vlasti za vreme rata, kao i to da je pedesetih godina 20. veka bio zadužen za antikomunističku propagandu među ruskom emigracijom; smatra se da je to posledica činjenica da je, iako „nacista“, sve vreme radio za obaveštajnu zajednicu svoje zemlje. )
 
Fleming je, preko svojih veza, uspeo da ubedi Hesa da se Englezi slažu sa Hitlerovim planom o miru i savezništvu ( zbog čega firer nije ni napao Britaniju 1940, posle pobede nad Francuiskom ), čiji je cilj rat protiv boljševizma. Hes je domamljen pričom da je vojvoda od Hamiltona, njegov poznanik iz 1936, na čelu britanske „partije mira“, koja hoće savez sa Berlinom, kao i da je astrološki najpovoljniji trenutak za njegov dolazak u Englesku 10. maj 1941. Obećano mu je da će sresti i vojvodu od Kenta, kao i kralja Džordža Šestog. U ovu akciju bio je uvučen i Krouli.                         
 
Znajući za Hesovu opsednutost okultnim, Hitler ga je proglasio ludakom koji je u Englesku otišao po svojoj volji, a zatim pohapsio na stotine magova i astrologa u Nemačkoj.(9)
 
KROULIJEVA „FUTUROLOGIJA“
 
Početkom 20. veka, izvesni „anđeo Ajvaz“ ( znamo koji i kakav, i sa kakvim repom ) Krouliju je, preko njegove žene i medijuma Rouz Keli, diktirao Knjigu zakona, u kojoj se najavljuje budućnost kakvu je za čovečanstvo sprema satana. Evo šta tu piše, između ostalog:„Svaki čovek i svaka žena je zvezda“, „Ti nemaš drugog prava, osim da činiš po svojoj Volji“; „čini ono što hoćeš, i neka ti to bude jedini Zakon“. Ajvaz kaže da ne treba imati ništa sa „odbačenima i bezvrednima“, i dodaje: „Sažaljenje je loša navika Kraljeva; zgazi bedne i slabiće: ovo je Zakon Jakih, to je naš Zakon i Radost Sveta“. Sastavni deo kulta su „vino i čudne droge“, koje nisu „štetne“. I ludilo se nastavlja: „Pale ne sažaljevaj! Ja ih nikad nisam poznavao. Ja nisam za njih. Ja ne tešim. Ja mrzim utešenog i utešitelja“; „zbog toga udaraj snažno i nisko i u pakao sa njima, Majstore“; „neka u moje ime teče krv“, „sažaljenje neka bude odbačeno: prokuni one koji sažaljevaju! Ubij i muči, ne štedi, budi iznad njih“…
 
Ričard Kevendiš u „Istoriji magije“ veli: „„Knjiga zakona“ ubedila je Kroulija da je njegov životni zadatak da uništi hrišćanstvo i da na njegovim razvalinama izgradi sopstvenu religiju, telemu („volja“ na grčkom). Verovao je za sebe da je Spasitelj sveta, Logos eona, Mesija novog doba Horusa, kako je on to nazivao, doba koje je sada zamenilo doba Ozirisa, sa hrišćanskom verom na izdisaju“.
 
Kroulijeva ideja je da svet prolazi kroz tri religijske epohe – paganizma (matrijarhat), u kome dominira kult Velike Majke (Izida), monoteizma (judaizam, hrišćanstvo, islam), kada se Bog poštuje kao Otac, i kada se „potiskuju prirodni nagoni“ (Slavinski) i telemitstvo (Novo Doba), koje je trijumf hermafroditnog deteta Horusa. Krouli veli: „Uočite kod ljudi iščezavanje osećanja greha, javljanje stava dečje nevinosti i neodgovornosti, čudne primene seksualnog nagona, detinjasto poverenje u progres, praćeno strahom od katastrofe nalik na noćne more“. Završena je hrišćanska era, era Ribe, i počinje Doba Vodolije. „Svuda se širi carstvi deteta“, kaže Krouli. Nema osećanja krivice, sve je dozvoljeno.(10)
 
KROULI I VELIKI INKVIZITOR
 
Zar to nije prorokovao Dostojevski u „Legendi o Velikom Inkvizitoru“, koji Hristu govori o beslovesno srećnoj dečici podložnoj svim vrstama manipulacije? Setimo se šta Veliki Inkvizitor kaže Hristu:„Mi ćemo uzjahati zver i podići putir na kome će biti napisano „Tajna“ (odnosi se na zver i putir iz Otkrivenja Jovanovog, koji pripadaju bludnici vavilonskoj; zanimljivo je da se njoj klanjaju i kroulijevci, nap. V.D.) Ali tek tada i samo tada će nastati za ljude carstvo spokoja i sreće /…./ Oni će postati plašljivi i počeće da gledaju u nas, i da se u strahu pripijaju uz nas, kao ptići uz majku. /…/ Oni će nemoćno drhtati od gneva našeg, umovi njihovi postaće plašljivi, oči njihove postaće plačljive kao u dece i žena, ali će na naš mig lako prelaziti ka veselju i smehu, vedroj radosti i srećnoj detinjoj pesmici. Da, mi ćemo ih prisiliti da rade, ali u vreme slobodno od truda organizovaćemo im život kao dečju igru, sa dečjim pesmama, horom, nevinim igrama. O, mi ćemo im dozvoliti i greh, oni su slabi, i nemoćni, i voleće nas kao deca zato što smo im dozvolili da greše.“
 
Dostojevski je, naravno, sve video na vreme.
 
DOGAĐAJI KOJI SU POTRESLI ČOVEČANSTVO
 
Kroulijevo „Čini kako ti je volja“ je zamena za „Oče naš“ „Neka bude volja Tvoja“. „Ograničenje je greh“, tvrdi Krouli. Đavo je Krouliju usuo u glavu misao da „Knjiga Zakona“ menja svet: prvo izdanje je, kaže on, izašlo devet meseci pre izbijanja Balkanskog rata koji je slomio Bliski Istok, drugo izdanje devet meseci pre Prvog svetskog rata koji je slomio Zapad, treće izdanje devet meseci pre izbijanja Kinesko-japanskog rata koji je slomio Daleki Istok… Četvrto izdanje nije stiglo baš devet meseci pre početka Drugog svetskog rata, ali je tu negde, u decembru 1937. Sve krize, počev od logora u Sovjetiji do logora u Nemačkoj, plod su „starih merila čovekovog ponašanja“, to jest hrišćanstva. Ginuće još mnogo, mnogo ljudi, jer tako treba da bude pre iniciranja u „Novi Eon“, a Krouli tvrdi da se svet se radi inicijacije mora kupati u krvi…(10)
 
Ako se zna da je Krouli bio mason najvišeg posvećenja, ali i agent britanske obaveštajne službe, i da je u svojim delima propagirao Novo doba, doba Horusa, i Novi poredak, poredak u kome će vladati okultna elita, pre čijeg se nastupanja, po njegovoj „Knjizi zakona“, „svet mora kupati u moru krvi“, i to hrišćanske ( jer hrišćani neće Nju Ejdž ) onda nam je sasvim jasno da je satanista bio nešto više od pukog vrača-trabunjala, i da su neke od njegovih ideja ono što se danas sprovodi.
 
I JOŠ  NEŠTO
 
Naravno da nije slučajno da luciferijanci u isti mah Srbima pokušavaju da otmu Sveto Kosovo, a ruskom narodu Svetu Lavru Kijevo –Pečersku. Oni osećaju da je Hristos sa nama, pravoslavnima, koji smo već dve hiljade godina najbolje obavešteni ljudi  na svetu, i odlično znamo kakav će se rat voditi na kraju istorije. Moraju da unište pravoslavne svetinje da bi doveli svog lažnog mesiju, antihrista, koji treba da se pojavi posle krvavih ratova i užasa, kada čovečanstvo bude slomljeno i kada bude vapijalo za mirom, bilo kakvim mirom.
 
To je luciferijanska „doktrina šoka“, i zato nije nimalo slučajno ono što se zbiva, a što je Aleksandar Pavić dobro uočio:“Ne koristi li ukrajinska kriza američkoj dubokoj državi da ne samo stavi najveći deo Evrope pod svoju direktnu vojno-političko-bezbednosno-medijsku kontrolu, već i da stvori uslove za sejanje društveno-političkog haosa širom kontinenta? I neće li dobar deo oružja namenjen Ukrajini zapravo završiti u raznim evropskim zemljama, u rukama raznih paradržavnih, paravojnih, terorističkih i čisto kriminalnih elemenata, koji će na prvi mig biti aktivirani radi suzbijanja istinskog i autentičnog revolta stanovništva čiji se dosadašnji način života pred njegovim očima sistematski demontira? A krajnji cilj je? Pa recimo stvaranje haosa i nereda iz kog bi se izrodio novi red, odnosno novi poredak, za kojim će oni koji budu sve ovo preživeli sami da zavape samo da bi haos i nered i nemaština i sistematska psihološka tortura kojim su predugo bili izloženi – prestali.“(1)
 
Zato je rat NATO pakta protiv Rusije na Ukrajini zaista rat antihrista protiv Hrista, a pravoslavni dva milenijuma znaju ishod tog rata: ako se narodi pokaju i vrate Bogu, istorija će se produžiti; ako se ne pokaju – istorija se okonačava ( prvo kratkom pobedom antihrista, a onda večnom pobedom Hristovom, ostvarenom Njegovim vaskrsenjem iz mrtvih ).
 
VASKRSLI JE POBEDIO
 
Sveti Justin Ćelijski nam poručuje:“Da je Gospod Isus zaista vaskrsao i da kao večito živ neprestano deluje, sv. Atanasije Veliki dokazuje i njegovim neprekidnim uticajem na moralni preporod ljudi među svima narodima. Jer samo živa ličnost a ne mrtvac može delovati i imati uticaj na ljude:“Pošto Spasitelj tako utiče na ljude, i svakodnevno svuda nevidljivo ubeđuje premnoge ljude da pristupaju veri u Njega i da se pokoravaju njegovom učenju, zar posle toga može iko sumnjati da je vaskrsenje Hristovo stvarno bilo, i da je Hristos živ, ili bolje, da je On sam Živog? Zar je svojstveno mrtvacu – duše ljudske privoditi u takvu tronutost da se oni odriču otačkih zakona i klanjaju se Hristovom učenju? Ili, ako Hristos ne deluje na ljude, onda na koji način On utiče da preljubočinac ne čini više preljube, čovekoubica više ne ubija, lažljivac više ne obmanjuje i da bezbožnik postaje pobožan?Zaista, najjači dokaz Hristovog vaskrsenja je to što je umrtvljeni pa vaskrsli Hristos pokazao posle smrti takvu silu, da je žive ljude ubeđivao da preziru i otadžbinu, i kuću, i prijatelje, i rođake, i sami život – radi ispovedanja Njega, i da zadovoljstvima ovoga sveta pretpostave šibanje, opasnosti i smrt. Takva su dela svojstvena ne mrtvacu i ne onome koji je ostao u grobu, nego vaskrslome i živome.“/…/Ako igde, on da nesumnjivo u životu Crkve, osećanje ljudsko neodoljivo oseća i misao ljudska jasno saznaje: da je Bogočovek Hristos svojim Vaskrsenjem zaista umrtvio greh, pobedio smrt, satro đavola, razorio državu smrti, srušio ad, obnovio, osvetio, prosvetio, obesmrtio ljudsku prirodu, spasao svet, dao život večni ljudima, darovao nam oproštaj grehova i veliku milost, sav svet ispunio radošću, i podario rodu ljudskom sve što Bog ljubavi i neiskazanog čovekoljublja može podariti.
 
Zato na Uskrs: mi praznujemo umrtvljenje smrti, razrušenje ada, početak večnoga života. Svojim Vaskrsenjem Hristos Bog nas prevede iz smrti u život, i od zemlje na nebo.Spasitelj naš, vaskrsnuvši iz groba, vaskrse sa sobom sav rod ljudski. Vaskrsnuvši trećeg dana iz groba, Gospod je sa sobom vaskrsao i svet.Hristos vaskrse kao što dolikuje Bogu, podigavši sa sobom mrtve kao svemoćan, a to znači: podigavši sa sobom sav rod ljudski.“(11)
 
Hristos voskrese – i mi smo već pobedili sa Hristom, samo ako to želimo. I ne bojmo se – mi smo živi u Hristu, a oni koji protiv Hrista ratuju su mrtvaci koji hodaju.
 
Zato, i uvek zato: Hristos voskrese!
 
dr Vladimir Dimitrijević
 
 
 
 
svetosavlje.org/carstvo-bozije-i-carstvo-praznine-pravoslavlje-i-duhovnost-nju-ejdza-pravoslavlje-i-sekte-knjiga-vii/
 
5.Vяčeslav Alekseev – Andreй Grigorьev – Religiя antihrista, Novosibirsk, Posoh, 1994.
 
 
https://www.rts.rs/magazin/nauka/3399622/izmedju-nauke-i-pseudonauke-muzej-alhemije-.html
 
www.scribd.com/doc/32970238/Secret-Agent-666
 
literary007.com/2014/07/23/occult-connections-the-strange-case-of-ian-fleming-world-war-ii-and-aleister-crowley/
 
https://svetosavlje.org/u-lavirintima-tame-od-sajentologije-do-satanizma-pravoslavlje-i-sekte-knjiga-iv/
 
www.rastko.rs/bogoslovlje/delo/12938
Broj pregleda članaka
3333409

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 135 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА