Latinica

knjiga zan izar vladimir dimitrijevicPOVODOM JEDNE DRAGOCENE KNjIGE 

Pred nama je knjiga francuskog novinara Žana Izara, „Jugoslavija 1939 – 1944“, koja je u Švajcarskoj pojavila u poslednjoj godini Drugog svetskog rata. Kod nas je nepoznata i nekorišćena – pomenuo je, usput, samo veliki srpski rodoljub, pravnik i istoričar, dr Lazo M. Kostić, pišući o broju Srba umučenih u NDH.

KNjIGU ŽANA IZARA U  PDF FORMATU POKLANjAMO ČITAOCIMA 

U decembru 1945. godine, u Žurnalu regiona Neješatel, Edi Bauer je objavio prikaz ove knjige, koji daje njene osnovne karakteristike. Bauer je pisao: „Dopisnik francuskog časopisa AGFI, gospodin Žan Izar, se obreo u Beogradu 15. decembra 1939. godine. To je bilo u trenutku kada su Saveznici planirali da, po ugledu na 1915. godinu, uspostave front kod Soluna koji bi, na neki način, postao drugi Solunski front. Paradoksalna evolucija događaja je primorala gospodina Izara da ostane na jugoslovenskom tlu do 6. juna 1942. godine. Upućen do detalja u zamršenu jugoslovensku političku i ostale manje poznate situacije, Žan Izar je važan i pouzdan  svedok na kojeg se možemo pozvati uvek kada tražimo objašnjenja za kompleksnu predratnu i ratnu situaciju u toj zemlji. Takođe, ovaj dopisnik je naročito značajan za tumačenje perioda nakon francuskog poraza od strane Nemaca i činjenica oko razlaza dva jugoslovenska pokreta otpora, četnika generala Draže Mihailovića i partizana maršala Tita. Gospodin Žan Izar u svojoj knjizi detaljno opisuje i ističe da je vojni puč, koji se dogodio 27. marta 1941. godine, delo srpskih oficira kao reakcija na potpisivanje Trojnog pakta od strane princa-regenta Pavla. On takođe u knjizi svedoči o tome da su Hrvati otvoreno sabotirali odbranu zemlje od osvajača i da su se stavili pod komandu nesrećnog poglavnika Ante Pavelića, učestvujući u groznom pokolju nad Srbima u Bosni i Hercegovini, Dalmaciji  i Slavoniji. U tom masakru je, u periodu od maja 1941. do oktobra 1943. godine, poklano oko pet stotina hiljada muškaraca, žena i dece. Međutim, ni takvi zločini nisu bili prepreka da Srbija, pod Titovom čeličnom rukom, bude ponovo raskomadana na kraju rata.“

U ovom prikazu, nećemo se osvrtati na celinu Izarove knjige, nego ćemo se samo osvrnuti na njegovo svedočenje o zločinima ustaša nad srpskim narodom. Isera su ratne okolnosti dovele u situaciju da se, posle aprilskog sloma, nađe u italijanskoj okupacionoj zoni, u Splitu, gde je ostao do 1942, i beležio šta se dešava sa Srbima u NDH. U trenucima kad mnogi u nas pokušavaju da Hrvate „rasterete“ ogromnosti ustaškog zločina, ovo svedočenje stiže u pravi čas.

DUBROVNIK I PRIMORJE 

gruzijska pravoslavna crkva

Obraz Beograda, naše prestonice, mora ostati svetao ( Večna zapovest Majora Gavrilovića )

DUHOVNE I ZDRAVSTVENE OPASNOSTI

Dok svet gori u predvorju planetarnog rata, za septembar 2020. u Beogradu je zakazana svetska parada političkih homoseksualaca, iza kojih stoji NATO imperija. Ovaj sramni događaj treba da konačno pokaže da je Srbija pljunula na sebe i odrekla se Hrista i Svetog Save.
To ludilo nosi sa sobom, pored duhovnih, i zdravstvene opasnosti. Marina Bulatović piše:“Kako nam je prethodna kovid pandemija pokazala da je svet „globalno selo“ i da virusi brzo „putuju“, postavlja se pitanje zašto predstavnici vlasti u Srbiji, kao ni SPC ne traže da se hitno otkaže „Evro prajd“ u Beogradu. Na ovoj manifestaciji od 12. do 18. septembra treba da se održi najmasovnija internacionalna parada ponosa na kojoj se očekuje na hiljade i hiljade pripadnika LGBT populacije iz Evrope i sveta.

Marš ponosa je zakazan za 17. septembar 2022. godine./.../ U isto vreme pokrenuta je Peticija protiv „Evro prajda“ u Beogradu koju je potpisalo (do sada) više od 4.000 Srba iz matice i dijaspore, a SPC još uvek nije iznela svoj stav niti dala javno saopštenje. Ovakvim povodima su se već oglašavale Bugarska pravoslavna crkva (protiv održavanja LGBT parade u Sofiji, istakavši da takvi događaji „ugrožavaju moralne temelje društva“), kao i crkve u Gruziji i Jermeniji. Kakve pozitivne efekte ovog događaja SPC vidi za vernike, Srbiju i celokupan naš narod u ovom (epidemiološkom, društvenom, ekonomskom i političkom) trenutku? Zašto državni aparat ćuti i dovodi Srbiju na rub još jedne opasne pandemije?

Zašto se na vreme ne obavesti Evropska asocijacija organizatora prajdova, da manifestaciju otkazujemo iz bezbednosno-epidemioloških razloga, a gradovi kandidati Barselona, Lisabon ili Dablin mogu da „uskoče“ na mesto domaćina. Da li treba da delujemo preventivno ili ćemo ponovo biti svedoci kupovine novih vakcina (ovoga puta za majmunske boginje) i ponovo otvoriti Halu jedan Beogradskog sajma za prijem obolelih. Da li nas možda čekaju nove zabrane kretanja i novo vanredno stanje?Da li je naš prioritet da: Srbija mora biti zdrava?! I na kraju: I šta ćemo sad? Da li ćemo dozvoliti novu destabilizaciju Srbije i kolaps zdravstvenog sistema da bi se dopali i dodvorili Zapadu?“

Zaista – kome se mi više dodvoravamo?

KAKVA „LJUDSKA PRAVA“?

nikola n zivkovic foto carsa

Ante Pavelić i Josip Broz su likvidirali duhovnu, privrednu i intelektualnu elitu srpskog naroda. A o ovome se i danas jedva govori, kaže Nikola N. Živković.

Nikola Živković, srpski pisac, prevodilac i publicista, rođen je 1950. godine u selu Dragoševci, Žumberak, u današnjoj Hrvatskoj (nedaleko od slovenačke granice). Od jeseni 1969. do leta 1972. plovio je po svim morima sveta na trgovačkim brodovima, a potom, u jesen 1972, upisao studije na Zagrebačkom univerzitetu i 1977. diplomirao istoriju i filozofiju. Od decembra 1978. do 2010. živeo je u Berlinu, gde je dve godine proveo na postdiplomskim studijama na tamošnjem Slobodnom univerzitetu (Frei Universität). Pored brojnih tekstova za srpske, ruske, nemačke i engleske novine, časopise i sajtove, objavio je i nekoliko knjiga: „Pisma iz Berlina“, „Kosovo – Dnevnik“, „Tragajući za istinom“, „Srpsko pitanje“, „Slika Srba u nemačkim medijima“, „Berlinski zapisi“ (u šest tomova). Preveo je nekoliko knjiga s nemačkog na srpski: „Istoriju unijaćenja Srba u Žumberku“ od Johana Hajnriha Švikera; „Srbi u ratnom dnevniku Vermahta“; „Specijalni zadatak Balkan“ Hermana Nojbahera; „Pesme“ Huga fon Hofmanstala (zajedno sa Vladimirom Jagličićem i Nikolom Živanovićem) i memoare Gleza fon Horstenaua „Jedan kontroverzni general“; „Preziranje sopstvenog“ nemačkog autora Franka Lisona. Otac je troje dece. Od 2011. godine živi u Beogradu. Očekujući još jedan tom njegovih „Berlinskih zapisa“, razgovarali smo na aktuelne teme.

Vaši „Berlinski zapisi“ živo su svedočenje i lične, i kolektivne sudbine – tu ste vi sa svojom porodicom, ali i vaš narod, sa svom svojom tragičnošću. Nedavno ste objavili zapis iz logorske arhive Dahaua, o vašem stricu Milanu, koji je, kao mladić od 19 godina, došao u logor, bio podvrgnut nečovečnim medicinskim ogledima i umro neposredno posle rata, ne ostavivši potomstvo. Crnjanski je, u „Lirici Itake“, zavapio: „Jauk i groblje je narod moj.“ Šta smo sve preživeli u prošlom, i šta nas čeka u ovom veku?

mutimir disov sinU POTRAZI ZA MUTIMIROM ILI ZAŠTO OD OVE KNJIGE NIJE NASTAO ROMAN

Odavno sam, gledajući dve ratne fotografije pesnika Vladislava Petkovića Disa i đenerala Dragoljuba Mihailovića, uočio izuzetnu sličnost njihovih očiju. To su oči osenjene setom, to su oči koje su gledale patnju svog naroda, to su oči koje znaju da je tužbalica naša osnovna pesma… Naravno, moj prijatelj iOdavno sam, gledajući dve ratne fotografije pesnika Vladislava Petkovića Disa i đenerala Dragoljuba Mihailovića, uočio izuzetnu sličnost njihovih očiju. To su oči osenjene setom, to su oči koje su gledale patnju svog naroda, to su oči koje znaju da je tužbalica naša osnovna pesma… Naravno, moj prijatelj iistoričar ravnogorstva, Miloslav Samardžić, ne bi se složio sa svođenjem đenerala na metafizičkog tugomira – bio je on obaveštajni oficir, heroj Prvog svetskog rata, vođa jedinog ozbiljnog pokreta otpora u ovom delu Evrope, čovek kome su se divili...

Preuzmi knjigu: (Download PDF 1,5MB)

vasa su tela hramovi duha

Razlozi za ovu borbu, koju vodimo i u Velikom postu, mnogi su i važni, od moralnih do religioznih, ali jedan od najvažnijih je, svakako, sreća našeg budućeg potomstva. Jer, zdravo potomstvo rađa se u zdravoj porodici, a zdrave porodice nema bez ljubavi i čistote, o čemu sjajno piše gospođa Marija Stajić,kourednik portala iFamNews-a na srpskom jeziku, u pogovoru za ovu knjigu.

Da bismo objasnili kakve posledice roditeljski greh može imati na potomstvo, izlažemo svetopredanjsko učenje o tome.

O NASLEĐU KOD DECE

Konstantin Zorin, u svojoj knjizi „Šta je nasledni greh/ Zagonetke nasleđivanja: poroci predaka – geni potomaka“ bavi se plodovima muško-ženske uzajamnosti – a to su deca. On pre svega ističe da naše ponašanje, i duhovno i telesno, dokazano utiče na potomstvo, i da je učenje i Crkve i savremene genetike po tom pitanju srodno. Recimo, hemofilija, bolest teškog zgrušavanja krvi, bila je česta na evropskim dvorovima, zato što je dolazilo do sklapanja rođačkih brakova. Čoveka prati reč proroka Davida – u bezakonjima se začinje, i u gresima se rađa (Ps. 50,7).


Što se tiče nasleđivanja, ne nasleđuju se lični gresi predaka, nego njihove grehovne sklonosti, svojevrsna izopačenost prirode, koja dovodi do patoloških promena u čovekovom telu i duši.

Recimo, čovek se rodi sa osetljivom dušom. I to je neutralna osobina. Neko na osnovu toga razvije otvorenost, milosrđe, srdačnost, umešnost da se ljudi shvate i prihvate. A neko postane ranjiv, podozriv, nepoverljiv. Zorin ističe: „Vrline, stečene ličnim trudom i borbom protiv strasti, u očima Božjim mnogo su više iznad dobrih osobina nasleđenih od roditelja“.

Posle pada, truležnost se takla i duše i tela. Čitav organizam se svagda raspada i obnavlja: hrana se čisti kroz utrobu, eritrociti umiru na svakih 120 dana, epiderm se ljušti i nastaje novi. Zorin kaže: „Suštinski, sva čovekova fiziologija izgrađena je na borbi protiv truležnosti dok se biološki život ne okonča raspadanjem trupa. Nije Sveti Grigorije Bogoslov dušu uzalud zvao truponosicom“.

Nasledna grehovnost, strasnost, truležnost i smrtnost vezuju čoveka za materijalni svet.

O NAČINU NA KOJI JE BOG SAZDAO NASLEDNOST

knjiga ni dana bez srama vladimir dimitrijevic

Ovih dana, Zoran Čvorović na svom fejsbuk profilu piše: “Vučić je potvrdio da Srbija neće zarađivati na sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji, pa će posle posete nemačke ministarke ukinuti čak i tek uvedene dopunske avionske letove za Moskvu. Na isti način sprečio je posle pripajanja Krima Rusiji 2014. godine da srpski poljoprivredni proizvodi zamene zapadne na ruskom tržištu. Vučić time ne samo da posredno uvodi sankcije Rusiji, jer je sprečava da radi preko Srbije, već pre svega kažnjava građane Srbije.

Tako je to u koloniji u kojoj se na vlast ne dolazi po volji naroda, već po odobrenju stranaca. Stoga takva vlast ispunjava naloge stranaca, a ne interes sopstvenog naroda. Narod u koloniji služi samo za održavanje kompradorske elite, pošto kolonijalnu vlast ne plaća metropola, već lokalno stanovništvo putem poreza i korupcije. Da se ta vitalna veza između naroda i kompradora ne bi dovela u pitanje, a i da metropola ne posumnja u uspešnost kompradora da kontrolišu sopstveni narod, vlast neprestano zloupotrebljava patriotski diskurs. Tako ispada da je u interesu srpskog naroda, a ne Vašingtona i Brisela, to što zvanična Srbija odbija da zaradi u sadašnjoj situacije i što se solidariše sa svojim iskonskim neprijateljima, a ne sa Rusijom.“

bez boga ni preko praga vladimir dimitrijevic 2004

Evo kako je Vuk Karadžić opisao pobožnost svog naroda:

“Srbi se obično mole Bogu tri put na dan: u jutru kad ustanu, u veče kad hoće da večeraju, i poslije večere kad hoće da spavaju. U jutru se mole Bogu kad koje ustane, poslije večere kad koje dospije da spava, a pred večeru svi se mole zajedno: muškarci (po što se umiju: jer se obično svagda pred jelo umivaju po rukama, a po varošima i poslije jela, kao i Turci) stanu naprijed a žene i djeca za njima, i ni jedno ne smije prestati ni sjesti dok starješina ne svrši. Oni se ne mole Bogu jednako, nego što koje zna, ono i govori (šapćući, samo starješina može govoritn malo pobolje, da se čuje), i što želi ono i ište (npr. ja sam slušao kako se moja mati moli Bogu za mene i za mojega brata, da joj budemo živi i zdravi i srećni. Tako sestra ako je spremila brata na vojsku, moli se Bogu da joj zdravo dođe itd); mnogi ovako počinju: „Da se sa strahom pomolimo i poklonimo Gospodu Bogu i Bogorodici, blagome Ristu i častnome krstu.“ Uoči nedjelje i uoči velikijeh praznika zapale voštanu svijeću i prilijepe za zid, pa uzme starješnna vatre i tamljana, teokadi najprije svijeću (i ikonu ako imaju), po tom se okade svi redom, i mole se Bogu prema svijeći. Osim toga Srbin ima običaj reći: „Bože, pomozi“ iprekrstiti se, kad sjede za trpezu da jede, kad hoće da ustane iza trpeze (ali tadaj kaže: „Bog da pomože i da naspori“), kad hoće da se napije rakije ilivina, kad hoće da leže spavati, kad hoće da uzjaše na konja i kad kihne; kad što počinje raditi, onda samo reče: „Bože, pomozi“ a ne krsti se, tako ikad hoće da se napije vode, kad zijevne i kad uzdahne, onda reče: „Bože milostivi, ti pomozi“ ili „Živa Bogorodice, ti pomozi“; a kad ugovara što da radi,ili da ide kuda, onda reče: „Ako Bog da“ ili „Ako Bog da zdravlje“, itd.“

Dok je bilo tako kako opisuje Vuk Karadžić, od nas je nešto i bilo. A onda su došli komunisti, i zaratili protiv Boga Živoga, čega posledice osećamo i danas.

Zato se vredi setiti čuda Gospodnjih koja nas okružuju, i, misleći o njima, vratiti se veri našeg naroda, koji je znao: „Bez Boga ni preko praga, a s Bogom i preko mora“.
Da ne zaboravimo: mi živimo čudom koje je Bog sazdao. Gde god pogledamo, čuda su Gospodnja.

ATOM

U knjizi „Veliki prasak je eksplodirao” Rasel i Kolin Kevendiš govore o velikom čudu Božjeg stvaranja atoma: „Čini se da je, kada udarite glavom o betonski stub, teško shvatiti činjenicu da 99,999 procenata atoma čini prostor. No, ta činjenica je tačna kada je u pitanju betonski stub isto kao i kada su u pitanju atomi od kojih se sastoji naša atmosfera.

decu vam necemo oprostiti knjiga dr 2021

Knjiga koja se nudi čitaocu, pod naslovom „Decu vam nećemo oprostiti/ Vakcinacizam neće proći“ doprinos je u borbi protiv novog nacizma.


Čovečanstvo nije mrtvo. Čuveni advokat Rajnhard Fulmih pokrenuo je građansku inicijativu zvanu „Drugi Nirnberg“ protiv Svetske zdravstvene organizacije, Svetskog ekonomskog foruma i sličnih organizacija koje su krive za haos izazvan korona – trovanjem i nametanjem nesigurnih i štetnih kvazi-vakcina. Skupština Poljske već je ozbiljno uzela ovu stvar u razmatranje. Sudi se novim nacistima, maskiranim u humanitarce.

Kako je, što kažu, u regionu?

Moj prijatelj, Srbin iz Hrvatske, Dušan Kosanović, mi piše (pismo ostavljam kako je pisano):

Mi se u Hrvatskoj sada nalazimo u izvanrednom stanju! Ukinuta je treća glava ustavnog zakona:

 USTAV REPUBLIKE HRVATSKE

III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA

Zdrave ljude se nezakonitim mjerama prisiljava i ucjenjuje da se podvrgavaju nestručnim i neznanstvenim invazivnim metodama testiranja zbog nečeg što NE POSTOJI – u prirodi! Tako zvani SARS-CoV-2 je patentiran još 2004 godine! – o čemu izvještavaju svjedoci i pisani dokumenti.

Sprečava se sloboda kretanja, a slobodno se mišljenje sankcionira!

Nitko se ne pita zašto zadnje vrijeme brojni mladi sportaši umiru na treninzima i takmičenjima od moždanog udara! Navode javnosti samo 1% umrlih na terenu, ali su svi bili cijepljeni!

Izmišljanjem novih “sojeva” pokrivaju se žrtve cijepiva koje ubija (zgrušavanjem krvi)! To nisu cjepiva, već pripravci!

Napokon, započelo je i suđenje, kolokvijalno nazvano “Bijeli Nürnberg” – sud za kolektivnu tužbu hiljada advokata širom svijeta u organizaciji američko-njemačkog advokata Reinera Fuellmicha, koji goni odgovorne za skandal Covid-19 kojim manipulira forum u Davosu.

Probudite se! Budite sve oko sebe, jer smo svi mi u agendi za planetarni genocid! Niko neće biti pošteđen.

Istina se može ignorirati, ali se posljedice ignoriranja ne mogu izbijeći!

Knjiga koja se nudi čitaocu, pod naslovom „Decu vam nećemo oprostiti/ Vakcinacizam neće proći“ doprinos je u borbi protiv novog nacizma.

Preuzmi knjigu: (Download PDF 0,6MB)

dr Vladimir Dimitrijević

plaketa nebojsa m krstic

Nakon odsluženog pomena će dr Vladimiru Dimitrijeviću biti svečano dodeljeno najviše priznanje Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma – Memorijalna plaketa „Nebojša M. Krstić“

Na Vavedenje Presvete Bogorodice, u subotu 21. novembra/4. decembra 2021. godine Gospodnje, navršava se pune dve decenije od mučeničkog i nikada do kraja razjašnjenog postradanja novog političara sa krstom i osnivača Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, brata Nebojše M. Krstića.

 

Toga dana, u beogradskom Hramu Svetog Apostola i Jevanđeliste Luke u Košutnjaku (ul. Kneza Višeslava br. 100), sa početkom u 16:00 sati, biće služen pomen za pokoj njegove viteške duše, te pozivamo sve njegove prijatelje, saborce i poštovaoce, kao i saradnike Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, da se saberu pod svodovima ovog velelepnog hrama i uznesu svoje iskrene molitve u neprekinutom i trajnom molitvenom sećanju na jednog od najvećih poslenika savremenog srpskog pravoslavnog monarhizma i svetosavskog nacionalizma.

Nakon odsluženog pomena će ovogodišnjem slavodobitniku, dr Vladimiru Dimitrijeviću (pogledajte оvde), biti svečano dodeljena najviše priznanje Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma – Memorijalna plaketa „Nebojša M. Krstić“, a u produžetku će biti služeno uobičajeno bdenije.

Kao i svake godine od tog krvavog Vavedenja 2001. godine Gospodnje, koristimo ovu tužno-radosnu priliku da pozovemo nadležne državne organe da daju istinit i verodostojan odgovor na dvanaest pitanja (pogledajte ovde), koja neućuto i uporno ponavljamo već punih dvadeset godina, u nadi da će nekome proraditi savest i u veri da se istina o postradanju Nebojše M. Krstića, Milana Živkovića i Spomenke Đurić neće moći skrivati doveka!koja neućuto i uporno ponavljamo već punih dvadeset godina, u nadi da će nekome proraditi savest i u veri da se istina o postradanju Nebojše M. Krstića, Milana Živkovića i Spomenke Đurić neće moći skrivati doveka!

Naslov i oprema: Stanje stvari

(Центар за истраживање православног монархизма)

vakcinisanje u mozak dr roganovic dr dimitrijevic 2021

Pred čitaocem je knjiga „Vakcinisanje u mozak“, koju su priredili primarijus dr Milan Roganović i pisac ovih redova.

Po ko zna koji put: to nije knjiga protiv vakcinisanja pouzdanim cepivima, nego protiv eksperimentisanja zdravljem i budućnošću svih nas, i, pre svega, budućnošću naše dece.

Stvar je prilično prosta, bar kad je logika u pitanju:

Ako su vakcine dobre, jednu dejstvuju. Ja sam vakcinisan protiv velikih boginja, i nisam ih dobio; vakcinisan sam protiv tuberkuloze, i nisam dobio. Kad primim antitetanusnu vakcinu, godinama sam siguran. Ako su vakcine dobre, primamo ih, i jedno će delovati.

Ako su vakcine beskorisne – niti štete, niti koriste, glupo ih je primati, jer se čovek bezraložno traumatizira.

 Ako su vakcine štetne, na kraju i duži rok, ne treba ih primati.

Ko se vakciniše, pa se, vakcinisan, razboli od korone, čak i u teškom obliku, kažu mu: „Da se nije vakcinisao, ti bi umro“. Iz perspektive formalne logike, može se, međutim, reći: „Ne mora da znači da bih umro, možda se ne bi ni razboleo, ili bi imao savim blage simptome“.

Dve doze ne pomažu – da li će pomoći treća?

Najavljuju i četvrtu, a u italijanskim kovid pasošima ima mesta za osam pečata.

Prošle godine – deca i trudnice nipošto da se ne vakcinišu, ove godine: obavezno da se vakcinišu.

Potkategorije

Tekstovi Vladimira Dimitrijevića

Knjige - Vladimir Dimitrijevic

Novinski člance gde se pominje Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
2785521

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 165 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА

RSS

feed-image RSS