od licnosti do maske knjiga vladimirdimitrijevic

DA LI JE PITANjE CRKVE SAMO NACIONALNO

Danas se mnogi čude raznim vrstama modernizma i eksperimentalizma među nekima u našoj Crkvi. Izgleda kao da tamo, gde bi trebalo da se čuva Sveto Predanje, vlada „dvesta na sat – ko će brže, ko će bolje“ da pokaže da nije konzervativan, nego je „od krvi i mesa“, čak i u postu. 

I tako je svuda  - od pitanja autokefalnosti do muzičkih ukusa, o kojima se, kažu, ne raspravlja. Srpski patrioti strepe: šta će biti sa najstarijom srpskom institucijom? 

Razmatranje stanja u SPC uopšte se ne može svesti samo na nacionalnu priču. To bi bilo preuprošćavanje. Jer, Hristos je sazdao Crkvu da bi se ljudi spasavali za večnost i nasleđivali Carstvo Božije, a ne da bi se trajno učvršćivali u zemnom i prolaznom. Srpski patriotizam izvire iz hrišćanske vere u vaskrsnu besmrtnost ljudskog bića:“Srb je Hristov, raduje se smrti“, kaže Sveti đakon Avakum, odbijajući da se poturči i time proda večno za prolazno. To je i srž Kosovskog zaveta – nebeska carstvenost, iako se ne odriče otadžbine, nego je brani da bi bila sveta i čestita, ukazuje nam na Boga kao izvor i uvor postojanja. Zato je zdravo hrišćansko učenje bilo i ostalo temelj naše egzistencije. 

BOGOSLOVLjE I RODOLjUBLjE 

Najveći srpski teolozi 20. veka su i najveći srpski hrišćanski rodoljubi – Vladika Nikolaj i Otac Justin. A oni su branili Sveto Predanje Crkve od Istoka, i učili nas da ne možemo da se poistovetimo sa rimokatoličko – protestantskim Zapadom, jer je Zapad i došao u stanje u kome se raspada zato što je krenuo putem pape i Lutera. Avaj, u SPC se, već decenijama, nameće pogrešna i lažna teologija, koja razara pravoslavnu samosvest episkopata, sveštenstva i vernika, pa onda nije ni čudo što se čeka rimski papa, smanjuje broj žrtava Jasenovca, ne brane crkveno – nacionalni interesi pred licem NATO Fanara, itd.

I sve se to pravda nekakvom teologijom. Prozuklom, praznom, ali zvaničnom.  

Stvar je jednostavna: kod nas su teologiju počeli da shvataju kao nekakvu književnost, sa hiperindividualizmom umetničkog tipa. Ja sam bogoslovlje, vele eksperimentalisti i modernisti. I, umesto propovedanja Istine, počinje poklonjenje svojoj volji i svom ukusu. 

TEOLOGIJA JE KNjIŽEVNOST?

Nedavno se kod nas pojavila knjiga velikog pravoslavnog teologa, Žan – Klod Laršea ( „Šta je bogoslovlje?: metodologija pravoslavnog bogoslovlja u praksi i učenju“, sa francuskog Nenad Stamenković, redaktura prevoda Ivan Jovanović i Ivica Živković, Centar za crkvene studije, Niš, 2022 ).  U toj knjizi, on nastoji da pokaže da postoji jasna razlika između bogoslovlja i književnosti. Iako savremeni rimokatoličko – protestantski modernizam često izjednačava tekstove Svetog Pisma i otačkog predanja sa književnim tekstovima, iako su otački spisi bili potkrepljeni retoričko – filosofskim obrazovanjem njihovih autora, iako slavoslovno bogoslovlje koristi pesnički stil, mnoštvo simvola i metafora,  razlike između književnog i teološkog su suštinske. Naravno, kako kaže Larše, dar reči je važan i za književnika i za bogoslova, jer „lep stil doprinosi projavi lepote Božje“, pri čemu je „književna nadarenost takođe je sposobna da dopre do samog srca; što znači, s jedne strane, olakšati proces upoznavanja sa istinama izraženim u poetskim sastavima, a s druge strane, omogućiti da se lakše moli ne samo umom, već i srcem.“

Talenat se, veli Larše, ne uči – on je dar. Dar književnika, tzv. „prirodni“, uslovljen je individualnom psihologijom uobličenom u detinjstvu, koja često prolazi kroz iskušenja sukoba, trauma, porodičnih nerazumevanja. Bogoslovlje je, međutim, dar Svetoga Duha, koja nadilazi individualno i indvidualističko. Pesnik je obdareni samotnik, čak i kad se obraća zajednici; himnograf je, kao i ikonopisac, služitelj crkvene sabornosti. 

TEOLOGIJA NIJE KNjIŽEVNOST

Najvažnija razlika je, po Laršeu, u usmerenosti književnika i bogoslova:“Književnost – to je plod mašte autora. Ona izražava njegova osećanja, želje, strahove, brige, unutrašnje sukobe, agresivnost, strasti…Ona takođe izražava njegovo nesvesno u nejasnim obrisima.__ Književnost, njen sadržaj i forma odražavaju pre svega ličnost autora, ceneći njegovu individualnost. Kao i svaka umetnost, ona u prvom redu uzdiže svog stvaraoca. Kada je priznata, ona ustanovljuje i vezuje za njega poznato ime i veličinu. Doksološko bogoslovlje ni na koji način ne služi svom autoru, koji potpuno skriva sebe iza istina koje
izražava. Nije reč o pojedinačnim „istinama”, o izražavanju ličnih psiholoških stanja, o plodovima mašte
ili o izrazu nesvesnog, već o sveopštoj Istini, koju Crkva izražava takođe drugim njoj dostupnim sredstvima, kao što su ikonografija, propoved i drugi oblici bogoslovlja.“

Sveti pesnici, poput Grigorija Bogoslova i Simeona Novog Bogoslova, jesu izražavali lično iskustvo, ali kao sasvim uklopljeno u iskustvo Crkve i nadindividualno. Oni ne svedoče, kaže Larše, o sebi, nego o Bogu Koji im se otkrio. Pesme svetih pesnika, poput već pomenutog Grigorija ili Jovana Damaskina, postaju sastavni deo bogosluženja, kao što je lična molitva Simeona Novog postala deo molitvenog pravila pred Sveto Pričešće.  

Dakle, postoje izvesne sličnosti između književnosti i teologije. Razlike su, međutim, značajne, i ne treba ih prevideti. 

VERA I KULTURA

Mihail Epštejn u svojoj knjizi „Ruska kultura na raskršću“ opisuje ulogu pravoslavne vere u sistemu ruske kulture. Epštejn smatra da je „izmeštenost“ vere u odnosu na kulturu i svi potresi koje je to donelo nešto bez čega se ne mogu zamisliti Gogolj, Tolstoj, Dostojevski, koji su stalno prebivali na granici, na pragu između sveta i hrama. I u srpskoj kulturi je bilo tako (setimo se teze Vladimira Vujića, Jovana Rapajića i Amfilohija Radovića o dva bekstva, koja definišu našu kulturnu poziciju – Svetog Save u manastir i Dositeja Obradovića iz manastira.) Kultura kao oblast najveće raznovrsnosti sveta mora da uključuje u sebe religiju kao, po Epštejnu, mesto temeljne izmeštenosti iz sveta. Sekularna kultura bez religiozne dimenzije banalizuje se i postaje dvodimenzionalna. On smatra da, za razliku od rimokatolicizma i protestantizma, koji su snažno uticali na život ovoga sveta, ali se i dubinski posvetovnjačili, prilagođavajući se stihijama ovostranog, pravoslavno hrišćanstvo, svojom zaostajanjem na putu ka bezdanu materijalističko-tehničkog progresa, čime neprestano izaziva sekularnost, ostaje suštinski kulturotvorno.

Napetost „Crkva – svet“ zasniva se na neophodnosti da svet prođe kroz krst i vaskrsenje da bi, preobražen, zablistao u Prvovaskrslome. Ako Crkva počne da sebe svodi na svet, tobož u ime „kenozisa“ i „ikonomije“, potonuće. To se desilo zapadnim hrišćanima. Plodotvorna „izmeštenost“, drugost i drugačijost – to pravoslavlje nikad ne sme gubiti ako hoće da ostane „so zemlje“. I tek onda književnost, kao i ostale umetnosti, može voditi plodotvoran dijalog sa verom.

UMESTO ZAKLjUČKA 

Da bismo se kao narod oporavili, potreban je, između ostalog, povratak istinama naše pravoslavne vere i nadilaženje modernizma u našoj Crkvi. Godine 2018, potpisnik ovih redova objavio je knjigu ( IK Romanov, Banjaluka ) „Od ličnosti do maske/ Zizjulasovština protiv Svetosavlja ), čiji je cilj bio da pokaže kojim putevima je razaran pravoslavni identitet u nas ( a pod vidom „duhovne obnove“ ). Tu knjigu nudim čitaocima kao svedočenje o jednom dobu u kome je sve izgledalo kao obnova, ali je iznutra donosilo duboku krizu naše samoistovetnosti. 

Koji čita, da razume. 

Knjigu “Od ličnosti do maske” u PDF možete preuzeti na ovom linku

dr Vladimir Dimitrijević

Broj pregleda članaka
3314055

Nove knjige za preuzimanje - (Download)

 istina o slucaju zorana cvorovica v d i k cavoski

akademik Kosta Čavoški
mr Vladimir Dimitrijević
ISTINA O SLUČAJU MR ZORANA ČVOROVIĆA

knjiga sta se rodi kad se gender rodi vladimir dimitrijevic

 

Šta se zgodi kad se DŽENDER rodi
- politički HOMOSEKSUALIZAM kao novi BOLJŠEVIZAM

  Kanonizacija alojza Stepinca - knjiga

klovnokratija dr vladimir dimitrijevic zoran cvorovic knjiga
KLOVNOKRATIJA

Srbija za vlade Aleksandra Vučića
Dr Zoran Čvorović
Dr Vladimir Dimitrijević

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,5 MB)

 da se zna knjiga

DA SE ZNA
Poverenik za zaštitu
ravnopravnosti protiv
slobode mišljenja i izražavanja

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,94 MB)

srbi krivi za sve

Mala knjiga velike mržnje
REČNIK SRBOFOBIJE

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 0,6 MB)

 evrounijacenje dr vladimir dimitrijevic knjiga

EVROUNIJAĆENjE
Pravoslavlje i papizam na kraju istorije

Preuzmite kompletnu knjigu (PDF 1,4 MB)

gramatika ekumenizma vladimir dimitrijevic knjiga05

GRAMATIKA EKUMENIZMA
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 2,4 MB (PDF)


dnevnik apokalipse vladimir dimitrijevic

DNEVNIK APOKALIPSE
OHRANA - Romanov

Preuzmite kompletnu knjigu 1,4 MB (PDF)


od svetog save do sorosa knjiga vladimir dimitrijevic

OD SVETOG SAVE DO ĐERĐA SOROŠA
Zbornik radova o reformi školstva

Preuzmite kompletnu knjigu 6,3 MB (PDF)


 obozenje nije individuacija vladimir dimitrijevic

OBOŽENjE NIJE INDIVIDUACIJA
Pravoslavni pogled na Hesea i Junga

Preuzmite kompletnu knjigu 0,9 MB (PDF)


svetosavski svestenik prota milivoje maricic vladimirdimitrijevic

SVETOSAVSKI SVEŠTENIK PROTA MILIVOJE MARIČIĆ,
DUHOVNI SIN VLADIKE NIKOLAJA

Preuzmite kompletnu knjigu 0,6 MB (PDF)


skolokaust vladimir dimitrijevic

ŠKOLOKAUST 
Kako razaraju naše obrazovanje

 Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


srbocid vladimir dimitrijevic 

SVETOSAVLjE I SRBOCID

Preuzmite kompletnu knjigu 1,3MB (PDF)


geopolitika svetosavlja izmedju vasingtona i vatikana knjiga

IZMEĐU VAŠINGTONA I VATIKANA 
GEOPOLITIKA SVETOSAVLjA 

Preuzmi kompletnu knjigu 1,4MB (PDF)


 hominterna i gejstapo knjiga dr vladimir dimitrijevic

HOMINTERNA I GEJSTAPO
Preuzmi kompletnu knjigu 1,6MB (PDF)


zavetnici i begunci vladimir dimitrijevic knjiga

ZAVETNICI I BEGUNCI
KOME ĆE „BLAŽENI ALOZIJE” BITI KRSNA SLAVA?


Preuzmi kompletnu knjigu 1,8MB (PDF)


knjige od utrobe vladimir diitrijevic

KNjIGE OD UTROBE
Zapisi propalog pesnika


Preuzmite kompletnu knjigu 1MB (PDF)


svetosavlje i liturgijska reforma vladimir dimitrijevic knjiga

SVETOSAVLjE I LITURGIJSKA REFORMA

Preuzmi kompletnu knjigu: 1,5 MB (PDF) ⇒►


sa strahom bozijim i verom pristupite vladimir dimitrijevic knjiga

SA STRAHOM BOŽIJIM I VEROM PRISTUPITE!

Preuzmi kompletnu knjigu: 0,8 MB (PDF) ⇒►


teologija ilitehnologija vladimir dimitrijevic knjiga

TEHNOLOGIJA ILI TEOLOGIJA

Izdavač

Lio, Gornji Milanovac, 2009.

Preuzmi kompletnu knjigu: 3 MB (PDF) ⇒►


oklevetani svetac vladimir dimitrijevic knjiga

OKLEVETANI SVETAC
(Vladika Nikolaj i srbofobija)

Izdato: 2007.

Mesto: Gornji Milanovac

Izdavač: LIO, Gornji Milanovac

Preuzmi kompletnu knjigu: 2.1 MB (PDF) ⇒►


sveta liturgija i tajna ocinstva vladimir dimitrijevic knjiga

SVETA LITURGIJA I TAJNA OČINSTVA
(Trpeza Gospodnja kroz vekove i danas)

Izdavač
Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


 hleb nebesni vladimir dimitrijevic knjiga

HLEB NEBESNI I ČAŠA ŽIVOTA
(Sveti Nikolaj Ohridski i Žički i Prepodobni Justin Ćelijski o Svetoj Liturgiji i Pričešću)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 520 KB (PDF) ⇒►


jagnje i zmija knjiga vladimir dimitrijevic

JAGNjE I ZMIJA
(Pravoslavlje i neognostička psihologija)

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1.6 MB (PDF) ⇒►


obnova ili obmana vladimirdimitrijevic

OBNOVA ILI OBMANA?
Liturgijska reforma i kriza rimokatolicizma

Lio, Gornji Milanovac, 2007.

Preuzmi kompletnu knjigu: 1.1 MB (PDF) ⇒►


put za nigdinu vladimir dimitrijevic knjiga

PUT ZA NIGDINU
ROKMUZIKA I DOBA NIHILIZMA

Lio, Gornji Milanovac, 2007.
Preuzmi kompletnu knjigu: 1 MB (PDF) ⇒►


rec na rec odgovor ep atanasiju vladimir dimitrijevic knjiga

REČ NA REČ
(odgovor Ep. Atanasiju)

Preuzmi kompletnu knjigu: 670 KB (PDF) ⇒►


dodji vidi

DOĐI I VIDI
(Ikonostas i svetinja oltara u pravoslavnom Predanju)

izdavač:Lio, Gornji Milanovac, 2008.

Preuzmi kompletnu knjigu: 5.8 MB (PDF) ⇒►

Who is Online

Ko je na mreži: 38 gostiju i nema prijavljenih članova

Врт здравља

Врт здравља

vrtzdravlja

БОТАНИЧКА БАШТА И РАСАДНИК СА ПРЕКО 2000 ВРСТА